Katalog, Tisk

Základní vlastnosti efektivních reklamních brožur

V éře internetu a sociálních sítí by se zdálo, že drtivá většina společností převede reklamní aktivity do sítě. A tak se i v mnoha případech děje, protože účinnost moderních médií nelze popřít. Navzdory vývoji nových technologií však tradiční propagační činnosti vůbec neztrácejí svou hodnotu. Příkladem mohou být reklamní katalogy, které jsou stále velmi populární. A není to překvapivé, protože dobře vytvořená katalog má co nabídnout – nejenže atraktivně prezentuje nabídku společnosti, ale také vybízí k využívání jejích výrobků nebo služeb. Reklamní brožury musí být samozřejmě vhodně udělány – protože pouze takové budou efektivní a účinné.

Reklamní katalog je malá knížečka (nebo jeden list), která prezentuje danou společnost a její nabídku a vybízí ke koupi jejího zboží nebo k využívání jejích služeb. Aby však účinek brožury byl co největší, musí mít některé základní vlastnosti. Mezi hlavní faktory efektivních reklamních brožur patří:

    • atraktivní vzhled (reklamní katalogy mají přilákat oči potenciálních příjemců, a proto by se měly vyznačovat estetikou, zajímavou grafikou, vhodným uspořádáním a vhodným výběrem vizuálních prvků; je také důležité, aby brožura byla připravena z vysoce kvalitních materiálů a vytištěna na vysoce kvalitní papír)
    • relevantní obsah (spolehlivý, pravdivý, založený na sloganech, poutavý, zajímavý, jasný, srozumitelný a napsaný jednoduchým jazykem),
    • čitelnost (reklamní brožury by měly být čitelné a srozumitelné, proto stojí za to se zaměřit na minimalismus a nevkládat do nich příliš mnoho slov a nesrozumitelného obsahu),
    • vysoce kvalitní fotografie a grafika (reklamní katalog ovlivňuje hlavně zrak – a proto by měla být založena na zřetelných a profesionálně zhotovených obrázcích).

Při vytváření reklamní katalogy je také důležité pamatovat, aby byla praktická. Proto je vhodné zvolit standardní formáty – například A3, A4, A5 nebo A6.

Reklamní katalog účinně a efektivně podporuje všechny marketingové činnosti. Dobře navržená a vytištěná v profesionální tiskárně vzbudí důvěru příjemce a splní očekávání cílové skupiny.

 

 

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *